شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

چشم انداز شبکه های اجتماعی چنان با سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت است که همراه بودن با آن چالشی بزرگ است.

برنامه های اجتماعی در میان ویژگی های مورد استفاده بسیاری از دستگاه های تلفن همراه می باشد. در واقع، 65 درصد از فعالیت های شبکه های اجتماعی از دستگاه های تلفن همراه است. این بدان معنی است که دستگاه های تلفن همراه در حال تبدیل شدن به اولین انتخاب برای کاربران رسانه های اجتماعی میباشد و با فروش بیشتر دستگاه های هوشمند کاربران نیز افزایش خواهند یافت.

حدود یک چهارم دنیا از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنند که این برای کسانی که طراح و توسعه دهنده وب هستند بسیار خوب و مفید است و از طریق آن میتوانند کسب وکار خود را رونق ببخشند و در کار خود پیشرفت داشته باشند.

حال ما در این لیست نگاهی گذرا به بخشی از شبکه های اجتماعی برتر دنیا در سال 2015 می اندازیم:

 

1-Mobile Will Be Priority

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
 

2-Social Shopping

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

 

3-Social Video

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

 

4-Personal Privacy

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

 

5-Niche Networks

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

 

6-BuddyPress

شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب
شبکه های اجتماعی برتر برای طراحان وب

 

تیم آقای وردپرس

تیم تولید محتوا و پشتیبانی سایت آقای وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید