آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس
آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

شاید تا به حال این مشکل برای شما هم پیش اومده که بخواید یه فایل مثلا با فرمت .exe آپلود کنید اما هنگام آپلود مشکل به خاطر وجود خطایی بارگذاری نشد نمایش داده شود

“Setup.exe” به‌خاطر وجود خطایی بارگذاری نشد
متاسفانه این نوع پرونده به دلیل مسائل امنیتی مجاز نیست.

آموزش آپلود فایل با فرمت های مختلف در وردپرس

پس متوجه میشیم که وردپرس برخی فرمت ها رو بدون مشکل آپلود می کنه و اجازه نمیده هر نوع فایل با فرمت خاص را آپلود کرد البته این حالت پیش فرض وردپرس می باشد. اگر شما می خواهید فرمت های زیادی رو بتونید در سایت وردپرس خود بارگذاری کنید باید دست به کار شید و انواع فرمت را به وردپرس معرفی کنید تا به شما اجازه اپلود کردن این فایل ها رو بده. فرمت هایی که می توان به وردپرس معرفی کرد را در جدول زیر می تونید مشاهده کنید.

نام نوع / نوع رسانه اینترنتی فرمت فایل جزئیات بیشتر
Pretty Good Privacy application/pgp-encrypted RFC 2015
Lotus 1-2-3 application/vnd.lotus-1-2-3 .123 IANA: Lotus 1-2-3
In3D – 3DML text/vnd.in3d.3dml .3dml IANA: In3D
3GP2 video/3gpp2 .3g2 Wikipedia: 3G2
3GP video/3gpp .3gp Wikipedia: 3GP
7-Zip application/x-7z-compressed .7z Wikipedia: 7-Zip
Adobe (Macropedia) Authorware – Binary File application/x-authorware-bin .aab Wikipedia: Authorware
Advanced Audio Coding (AAC) audio/x-aac .aac Wikipedia: AAC
Adobe (Macropedia) Authorware – Map application/x-authorware-map .aam Wikipedia: Authorware
Adobe (Macropedia) Authorware – Segment File application/x-authorware-seg .aas Wikipedia: Authorware
AbiWord application/x-abiword .abw Wikipedia: AbiWord
Attribute Certificate application/pkix-attr-cert .ac RFC 5877
Active Content Compression application/vnd.americandynamics.acc .acc IANA: Active Content Compression
Ace Archive application/x-ace-compressed .ace Wikipedia: ACE
ACU Cobol application/vnd.acucobol .acu IANA: ACU Cobol
Adaptive differential pulse-code modulation audio/adpcm .adp Wikipedia: ADPCM
Audiograph application/vnd.audiograph .aep IANA: Audiograph
MO:DCA-P application/vnd.ibm.modcap .afp IANA: MO:DCA-P
Ahead AIR Application application/vnd.ahead.space .ahead IANA: Ahead AIR Application
PostScript application/postscript .ai Wikipedia: PostScript
Audio Interchange File Format audio/x-aiff .aif Wikipedia: Audio Interchange File Format
Adobe AIR Application application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip .air Building AIR Applications
Digital Video Broadcasting application/vnd.dvb.ait .ait IANA: Digital Video Broadcasting
AmigaDE application/vnd.amiga.ami .ami IANA: Amiga
Android Package Archive application/vnd.android.package-archive .apk Wikipedia: APK File Format
Microsoft ClickOnce application/x-ms-application .application Wikipedia: ClickOnce
Lotus Approach application/vnd.lotus-approach .apr IANA: Lotus Approach
Microsoft Advanced Systems Format (ASF) video/x-ms-asf .asf Wikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Simply Accounting application/vnd.accpac.simply.aso .aso IANA: Simply Accounting
ACU Cobol application/vnd.acucorp .atc IANA: ACU Cobol
Atom Syndication Format application/atom+xml .atom, .xml RFC 4287
Atom Publishing Protocol application/atomcat+xml .atomcat RFC 5023
Atom Publishing Protocol Service Document application/atomsvc+xml .atomsvc RFC 5023
Antix Game Player application/vnd.antix.game-component .atx IANA: Antix Game Component
Sun Audio – Au file format audio/basic .au Wikipedia: Sun audio
Audio Video Interleave (AVI) video/x-msvideo .avi Wikipedia: AVI
Applixware application/applixware .aw Vistasource
AirZip FileSECURE application/vnd.airzip.filesecure.azf .azf IANA: AirZip
AirZip FileSECURE application/vnd.airzip.filesecure.azs .azs IANA: AirZip
Amazon Kindle eBook format application/vnd.amazon.ebook .azw Kindle Direct Publishing
Binary CPIO Archive application/x-bcpio .bcpio Wikipedia: cpio
Glyph Bitmap Distribution Format application/x-font-bdf .bdf Wikipedia: Glyph Bitmap Distribution Format
SyncML – Device Management application/vnd.syncml.dm+wbxml .bdm IANA: SyncML
RealVNC application/vnd.realvnc.bed .bed IANA: RealVNC
Fujitsu Oasys application/vnd.fujitsu.oasysprs .bh2 IANA: Fujitsu Oasys
Binary Data application/octet-stream .bin
BMI Drawing Data Interchange application/vnd.bmi .bmi IANA: BMI
Bitmap Image File image/bmp .bmp Wikipedia: BMP File Format
Preview Systems ZipLock/VBox application/vnd.previewsystems.box .box IANA: Preview Systems ZipLock/Vbox
BTIF image/prs.btif .btif IANA: BTIF
Bzip Archive application/x-bzip .bz Wikipedia: Bzip
Bzip2 Archive application/x-bzip2 .bz2 Wikipedia: Bzip
C Source File text/x-c .c Wikipedia: C Programming Language
ClueTrust CartoMobile – Config application/vnd.cluetrust.cartomobile-config .c11amc IANA: CartoMobile
ClueTrust CartoMobile – Config Package application/vnd.cluetrust.cartomobile-config-pkg .c11amz IANA: CartoMobile
Clonk Game application/vnd.clonk.c4group .c4g IANA: Clonk
Microsoft Cabinet File application/vnd.ms-cab-compressed .cab IANA: MS Cabinet File
CURL Applet application/vnd.curl.car .car IANA: CURL Applet
Microsoft Trust UI Provider – Security Catalog application/vnd.ms-pki.seccat .cat IANA: MS Trust UI Provider
Voice Browser Call Control application/ccxml+xml, .ccxml Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0
CIM Database application/vnd.contact.cmsg .cdbcmsg IANA: CIM Database
MediaRemote application/vnd.mediastation.cdkey .cdkey IANA: MediaRemote
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Capability application/cdmi-capability .cdmia RFC 6208
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Contaimer application/cdmi-container .cdmic RFC 6209
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Domain application/cdmi-domain .cdmid RFC 6210
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Object application/cdmi-object .cdmio RFC 6211
Cloud Data Management Interface (CDMI) – Queue application/cdmi-queue .cdmiq RFC 6212
ChemDraw eXchange file chemical/x-cdx .cdx ChemDraw eXchange file
CambridgeSoft Chem Draw application/vnd.chemdraw+xml .cdxml IANA: Chem Draw
Interactive Geometry Software Cinderella application/vnd.cinderella .cdy IANA: Cinderella
Internet Public Key Infrastructure – Certificate application/pkix-cert .cer RFC 2585
Computer Graphics Metafile image/cgm .cgm Wikipedia: Computer Graphics Metafile
pIRCh application/x-chat .chat Wikipedia: pIRCh
Microsoft Html Help File application/vnd.ms-htmlhelp .chm IANA:MS Html Help File
KDE KOffice Office Suite – KChart application/vnd.kde.kchart .chrt IANA: KDE KOffice Office Suite
Crystallographic Interchange Format chemical/x-cif .cif Crystallographic Interchange Format
ANSER-WEB Terminal Client – Certificate Issue application/vnd.anser-web-certificate-issue-initiation .cii IANA: ANSWER-WEB
Microsoft Artgalry application/vnd.ms-artgalry .cil IANA: MS Artgalry
Claymore Data Files application/vnd.claymore .cla IANA: Claymore
Java Bytecode File application/java-vm .class Wikipedia: Java Bytecode
CrickSoftware – Clicker – Keyboard application/vnd.crick.clicker.keyboard .clkk IANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Palette application/vnd.crick.clicker.palette .clkp IANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Template application/vnd.crick.clicker.template .clkt IANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker – Wordbank application/vnd.crick.clicker.wordbank .clkw IANA: Clicker
CrickSoftware – Clicker application/vnd.crick.clicker .clkx IANA: Clicker
Microsoft Clipboard Clip application/x-msclip .clp Wikipedia: Clipboard
CosmoCaller application/vnd.cosmocaller .cmc IANA: CosmoCaller
CrystalMaker Data Format chemical/x-cmdf .cmdf CrystalMaker Data Format
Chemical Markup Language chemical/x-cml .cml Wikipedia: Chemical Markup Language
CustomMenu application/vnd.yellowriver-custom-menu .cmp IANA: CustomMenu
Corel Metafile Exchange (CMX) image/x-cmx .cmx Wikipedia: CorelDRAW
Blackberry COD File application/vnd.rim.cod .cod
CPIO Archive application/x-cpio .cpio Wikipedia: cpio
Compact Pro application/mac-compactpro .cpt Compact Pro
Microsoft Information Card application/x-mscardfile .crd Wikipedia: Information Card
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Revocation Lists application/pkix-crl .crl RFC 2585
CryptoNote application/vnd.rig.cryptonote .cryptonote IANA: CryptoNote
C Shell Script application/x-csh .csh Wikipedia: C Shell
Chemical Style Markup Language chemical/x-csml .csml Wikipedia: Chemical Style Markup Language
Sixth Floor Media – CommonSpace application/vnd.commonspace .csp IANA: CommonSpace
Cascading Style Sheets (CSS) text/css .css Wikipedia: CSS
Comma-Seperated Values text/csv .csv Wikipedia: CSV
CU-SeeMe application/cu-seeme .cu White Pine
Curl – Applet text/vnd.curl .curl Curl Applet
CU-Writer application/prs.cww .cww
COLLADA model/vnd.collada+xml .dae IANA: COLLADA
Mobius Management Systems – UniversalArchive application/vnd.mobius.daf .daf IANA: Mobius Management Systems
Web Distributed Authoring and Versioning application/davmount+xml .davmount RFC 4918
Curl – Detached Applet text/vnd.curl.dcurl .dcurl Curl Detached Applet
OMA Download Agents application/vnd.oma.dd2+xml .dd2 IANA: OMA Download Agents
Fujitsu – Xerox 2D CAD Data application/vnd.fujixerox.ddd .ddd IANA: Fujitsu DDD
Debian Package application/x-debian-package .deb Wikipedia: Debian Package
X.509 Certificate application/x-x509-ca-cert .der Wikipedia: X.509
DreamFactory application/vnd.dreamfactory .dfac IANA: DreamFactory
Adobe Shockwave Player application/x-director .dir Wikipedia: Adobe Shockwave Player
Mobius Management Systems – Distribution Database application/vnd.mobius.dis .dis IANA: Mobius Management Systems
DjVu image/vnd.djvu .djvu Wikipedia: DjVu
New Moon Liftoff/DNA application/vnd.dna .dna IANA: New Moon Liftoff/DNA
Microsoft Word application/msword .doc Wikipedia: Microsoft Word
Micosoft Word – Macro-Enabled Document application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12 .docm IANA: MS Word
Microsoft Office – OOXML – Word Document application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx IANA: OOXML – Word Document
Micosoft Word – Macro-Enabled Template application/vnd.ms-word.template.macroenabled.12 .dotm IANA: MS Word
Microsoft Office – OOXML – Word Document Template application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template .dotx IANA: OOXML – Word Document Template
OSGi Deployment Package application/vnd.osgi.dp .dp IANA: OSGi Deployment Package
DPGraph application/vnd.dpgraph .dpg IANA: DPGraph
DRA Audio audio/vnd.dra .dra IANA: DRA
PRS Lines Tag text/prs.lines.tag .dsc IANA: PRS Lines Tag
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithms application/dssc+der .dssc RFC 5698
Digital Talking Book application/x-dtbook+xml .dtb Wikipedia: EPUB
Document Type Definition application/xml-dtd .dtd W3C DTD
DTS Audio audio/vnd.dts .dts IANA: DTS
DTS High Definition Audio audio/vnd.dts.hd .dtshd IANA: DTS HD
Device Independent File Format (DVI) application/x-dvi .dvi Wikipedia: DVI
Autodesk Design Web Format (DWF) model/vnd.dwf .dwf Wikipedia: Design Web Format
DWG Drawing image/vnd.dwg .dwg Wikipedia: DWG
AutoCAD DXF image/vnd.dxf .dxf Wikipedia: AutoCAD DXF
TIBCO Spotfire application/vnd.spotfire.dxp .dxp IANA: TIBCO Spotfire
Nuera ECELP 4800 audio/vnd.nuera.ecelp4800 .ecelp4800 IANA: ECELP 4800
Nuera ECELP 7470 audio/vnd.nuera.ecelp7470 .ecelp7470 IANA: ECELP 7470
Nuera ECELP 9600 audio/vnd.nuera.ecelp9600 .ecelp9600 IANA: ECELP 9600
Novadigm’s RADIA and EDM products application/vnd.novadigm.edm .edm IANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Novadigm’s RADIA and EDM products application/vnd.novadigm.edx .edx IANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
Pcsel eFIF File application/vnd.picsel .efif IANA: Picsel eFIF File
Proprietary P&G Standard Reporting System application/vnd.pg.osasli .ei6 IANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
Email Message message/rfc822 .eml RFC 2822
Extensible MultiModal Annotation application/emma+xml .emma EMMA: Extensible MultiModal Annotation markup language
Digital Winds Music audio/vnd.digital-winds .eol IANA: Digital Winds
Microsoft Embedded OpenType application/vnd.ms-fontobject .eot IANA: MS Embedded OpenType
Electronic Publication application/epub+zip .epub Wikipedia: EPUB
ECMAScript application/ecmascript .es ECMA-357
MICROSEC e-Szign¢ application/vnd.eszigno3+xml .es3 IANA: MICROSEC e-Szign¢
QUASS Stream Player application/vnd.epson.esf .esf IANA: QUASS Stream Player
Setext text/x-setext .etx Wikipedia: Setext
Microsoft Application application/x-msdownload .exe Wikipedia: EXE
Efficient XML Interchange application/exi .exi Efficient XML Interchange (EXI) Best Practices
Novadigm’s RADIA and EDM products application/vnd.novadigm.ext .ext IANA: Novadigm’s RADIA and EDM products
EZPix Secure Photo Album application/vnd.ezpix-album .ez2 IANA: EZPix Secure Photo Album
EZPix Secure Photo Album application/vnd.ezpix-package .ez3 IANA: EZPix Secure Photo Album
Fortran Source File text/x-fortran .f Wikipedia: Fortran
Flash Video video/x-f4v .f4v Wikipedia: Flash Video
FastBid Sheet image/vnd.fastbidsheet .fbs IANA: FastBid Sheet
International Society for Advancement of Cytometry application/vnd.isac.fcs .fcs IANA: International Society for Advancement of Cytometry
Forms Data Format application/vnd.fdf .fdf IANA: Forms Data Format
FCS Express Layout Link application/vnd.denovo.fcselayout-link .fe_launch IANA: FCS Express Layout Link
Fujitsu Oasys application/vnd.fujitsu.oasysgp .fg5 IANA: Fujitsu Oasys
FreeHand MX image/x-freehand .fh Wikipedia: Macromedia Freehand
Xfig application/x-xfig .fig Wikipedia: Xfig
FLI/FLC Animation Format video/x-fli .fli FLI/FLC Animation Format
Micrografx application/vnd.micrografx.flo .flo IANA: Micrografx
Flash Video video/x-flv .flv Wikipedia: Flash Video
KDE KOffice Office Suite – Kivio application/vnd.kde.kivio .flw IANA: KDE KOffice Office Suite
FLEXSTOR text/vnd.fmi.flexstor .flx IANA: FLEXSTOR
mod_fly / fly.cgi text/vnd.fly .fly IANA: Fly
FrameMaker Normal Format application/vnd.framemaker .fm IANA: FrameMaker
Frogans Player application/vnd.frogans.fnc .fnc IANA: Frogans Player
FlashPix image/vnd.fpx .fpx IANA: FPX
Friendly Software Corporation application/vnd.fsc.weblaunch .fsc IANA: Friendly Software Corporation
FAST Search & Transfer ASA image/vnd.fst .fst IANA: FAST Search & Transfer ASA
FluxTime Clip application/vnd.fluxtime.clip .ftc IANA: FluxTime Clip
ANSER-WEB Terminal Client – Web Funds Transfer application/vnd.anser-web-funds-transfer-initiation .fti IANA: ANSWER-WEB
FAST Search & Transfer ASA video/vnd.fvt .fvt IANA: FVT
Adobe Flex Project application/vnd.adobe.fxp .fxp IANA: Adobe Flex Project
FuzzySheet application/vnd.fuzzysheet .fzs IANA: FuzySheet
GeoplanW application/vnd.geoplan .g2w IANA: GeoplanW
G3 Fax Image image/g3fax .g3 Wikipedia: G3 Fax Image
GeospacW application/vnd.geospace .g3w IANA: GeospacW
Groove – Account application/vnd.groove-account .gac IANA: Groove
Geometric Description Language (GDL) model/vnd.gdl .gdl IANA: GDL
DynaGeo application/vnd.dynageo .geo IANA: DynaGeo
GeoMetry Explorer application/vnd.geometry-explorer .gex IANA: GeoMetry Explorer
GeoGebra application/vnd.geogebra.file .ggb IANA: GeoGebra
GeoGebra application/vnd.geogebra.tool .ggt IANA: GeoGebra
Groove – Help application/vnd.groove-help .ghf IANA: Groove
Graphics Interchange Format image/gif .gif Wikipedia: Graphics Interchange Format
Groove – Identity Message application/vnd.groove-identity-message .gim IANA: Groove
GameMaker ActiveX application/vnd.gmx .gmx IANA: GameMaker ActiveX
Gnumeric application/x-gnumeric .gnumeric Wikipedia: Gnumeric
NpGraphIt application/vnd.flographit .gph IANA: FloGraphIt
GrafEq application/vnd.grafeq .gqf IANA: GrafEq
Speech Recognition Grammar Specification application/srgs .gram W3C Speech Grammar
Groove – Injector application/vnd.groove-injector .grv IANA: Groove
Speech Recognition Grammar Specification – XML application/srgs+xml .grxml W3C Speech Grammar
Ghostscript Font application/x-font-ghostscript .gsf Wikipedia: Ghostscript
GNU Tar Files application/x-gtar .gtar GNU Tar
Groove – Tool Message application/vnd.groove-tool-message .gtm IANA: Groove
Gen-Trix Studio model/vnd.gtw .gtw IANA: GTW
Graphviz text/vnd.graphviz .gv IANA: Graphviz
GEONExT and JSXGraph application/vnd.geonext .gxt IANA: GEONExT and JSXGraph
H.261 video/h261 .h261 Wikipedia: H.261
H.263 video/h263 .h263 Wikipedia: H.263
H.264 video/h264 .h264 Wikipedia: H.264
Hypertext Application Language application/vnd.hal+xml .hal IANA: HAL
Homebanking Computer Interface (HBCI) application/vnd.hbci .hbci IANA: HBCI
Hierarchical Data Format application/x-hdf .hdf Wikipedia: Hierarchical Data Format
WinHelp application/winhlp .hlp Wikipedia: WinHelp
HP-GL/2 and HP RTL application/vnd.hp-hpgl .hpgl IANA: HP-GL/2 and HP RTL
Hewlett Packard Instant Delivery application/vnd.hp-hpid .hpid IANA: Hewlett Packard Instant Delivery
Hewlett-Packard’s WebPrintSmart application/vnd.hp-hps .hps IANA: Hewlett-Packard’s WebPrintSmart
Macintosh BinHex 4.0 application/mac-binhex40 .hqx MacMIME
Kenamea App application/vnd.kenameaapp .htke IANA: Kenamea App
HyperText Markup Language (HTML) text/html .html Wikipedia: HTML
HV Voice Dictionary application/vnd.yamaha.hv-dic .hvd IANA: HV Voice Dictionary
HV Voice Parameter application/vnd.yamaha.hv-voice .hvp IANA: HV Voice Parameter
HV Script application/vnd.yamaha.hv-script .hvs IANA: HV Script
Interactive Geometry Software application/vnd.intergeo .i2g IANA: Interactive Geometry Software
ICC profile application/vnd.iccprofile .icc IANA: ICC profile
CoolTalk x-conference/x-cooltalk .ice Wikipedia: CoolTalk
Icon Image image/x-icon .ico Wikipedia: ICO File Format
iCalendar text/calendar .ics Wikipedia: iCalendar
Image Exchange Format image/ief .ief RFC 1314
Shana Informed Filler application/vnd.shana.informed.formdata .ifm IANA: Shana Informed Filler
igLoader application/vnd.igloader .igl IANA: igLoader
IOCOM Visimeet application/vnd.insors.igm .igm IANA: IOCOM Visimeet
Initial Graphics Exchange Specification (IGES) model/iges .igs Wikipedia: IGES
Micrografx iGrafx Professional application/vnd.micrografx.igx .igx IANA: Micrografx
Shana Informed Filler application/vnd.shana.informed.interchange .iif IANA: Shana Informed Filler
Simply Accounting – Data Import application/vnd.accpac.simply.imp .imp IANA: Simply Accounting
Microsoft Class Server application/vnd.ms-ims .ims IANA: MS Class Server
Internet Protocol Flow Information Export application/ipfix .ipfix RFC 3917
Shana Informed Filler application/vnd.shana.informed.package .ipk IANA: Shana Informed Filler
IBM DB2 Rights Manager application/vnd.ibm.rights-management .irm IANA: IBM DB2 Rights Manager
iRepository / Lucidoc Editor application/vnd.irepository.package+xml .irp IANA: iRepository / Lucidoc Editor
Shana Informed Filler application/vnd.shana.informed.formtemplate .itp IANA: Shana Informed Filler
ImmerVision PURE Players application/vnd.immervision-ivp .ivp IANA: ImmerVision PURE Players
ImmerVision PURE Players application/vnd.immervision-ivu .ivu IANA: ImmerVision PURE Players
J2ME App Descriptor text/vnd.sun.j2me.app-descriptor .jad IANA: J2ME App Descriptor
Lightspeed Audio Lab application/vnd.jam .jam IANA: Lightspeed Audio Lab
Java Archive application/java-archive .jar Wikipedia: JAR file format
Java Source File text/x-java-source,java .java Wikipedia: Java
RhymBox application/vnd.jisp .jisp IANA: RhymBox
HP Indigo Digital Press – Job Layout Languate application/vnd.hp-jlyt .jlt IANA: HP Job Layout Language
Java Network Launching Protocol application/x-java-jnlp-file .jnlp Wikipedia: Java Web Start
Joda Archive application/vnd.joost.joda-archive .joda IANA: Joda Archive
JPEG Image image/jpeg .jpeg, .jpg RFC 1314
JPGVideo video/jpeg .jpgv RFC 3555
JPEG 2000 Compound Image File Format video/jpm .jpm IANA: JPM
JavaScript application/javascript .js JavaScript
JavaScript Object Notation (JSON) application/json .json Wikipedia: JSON
KDE KOffice Office Suite – Karbon application/vnd.kde.karbon .karbon IANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kformula application/vnd.kde.kformula .kfo IANA: KDE KOffice Office Suite
Kidspiration application/vnd.kidspiration .kia IANA: Kidspiration
Google Earth – KML application/vnd.google-earth.kml+xml .kml IANA: Google Earth
Google Earth – Zipped KML application/vnd.google-earth.kmz .kmz IANA: Google Earth
Kinar Applications application/vnd.kinar .kne IANA: Kina Applications
KDE KOffice Office Suite – Kontour application/vnd.kde.kontour .kon IANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kpresenter application/vnd.kde.kpresenter .kpr IANA: KDE KOffice Office Suite
KDE KOffice Office Suite – Kspread application/vnd.kde.kspread .ksp IANA: KDE KOffice Office Suite
OpenGL Textures (KTX) image/ktx .ktx KTX File Format
Kahootz application/vnd.kahootz .ktz IANA: Kahootz
KDE KOffice Office Suite – Kword application/vnd.kde.kword .kwd IANA: KDE KOffice Office Suite
Laser App Enterprise application/vnd.las.las+xml .lasxml IANA: Laser App Enterprise
LaTeX application/x-latex .latex Wikipedia: LaTeX
Life Balance – Desktop Edition application/vnd.llamagraphics.life-balance.desktop .lbd IANA: Life Balance
Life Balance – Exchange Format application/vnd.llamagraphics.life-balance.exchange+xml .lbe IANA: Life Balance
Archipelago Lesson Player application/vnd.hhe.lesson-player .les IANA: Archipelago Lesson Player
ROUTE 66 Location Based Services application/vnd.route66.link66+xml .link66 IANA: ROUTE 66
Microsoft Learning Resource Module application/vnd.ms-lrm .lrm IANA: MS Learning Resource Module
Frogans Player application/vnd.frogans.ltf .ltf IANA: Frogans Player
Lucent Voice audio/vnd.lucent.voice .lvp IANA: Lucent Voice
Lotus Wordpro application/vnd.lotus-wordpro .lwp IANA: Lotus Wordpro
MPEG-21 application/mp21 .m21 Wikipedia: MPEG-21
M3U (Multimedia Playlist) audio/x-mpegurl .m3u Wikipedia: M3U
Multimedia Playlist Unicode application/vnd.apple.mpegurl .m3u8 Wikipedia: M3U
M4v video/x-m4v .m4v Wikipedia: M4v
Mathematica Notebooks application/mathematica .ma IANA – Mathematica
Metadata Authority Description Schema application/mads+xml .mads RFC 6207
EcoWin Chart application/vnd.ecowin.chart .mag IANA: EcoWin Chart
Mathematical Markup Language application/mathml+xml .mathml W3C Math Home
Mobius Management Systems – Basket file application/vnd.mobius.mbk .mbk IANA: Mobius Management Systems
Mbox database files application/mbox .mbox RFC 4155
MedCalc application/vnd.medcalcdata .mc1 IANA: MedCalc
Micro CADAM Helix D&D application/vnd.mcd .mcd IANA: Micro CADAM Helix D&D
Curl – Manifest File text/vnd.curl.mcurl .mcurl Curl Manifest File
Microsoft Access application/x-msaccess .mdb Wikipedia: Microsoft Access
Microsoft Document Imaging Format image/vnd.ms-modi .mdi Wikipedia: Microsoft Document Image Format
Metalink application/metalink4+xml .meta4 Wikipedia: Metalink
Metadata Encoding and Transmission Standard application/mets+xml .mets RFC 6207
Melody Format for Mobile Platform application/vnd.mfmp .mfm IANA: Melody Format for Mobile Platform
MapGuide DBXML application/vnd.osgeo.mapguide.package .mgp IANA: MapGuide DBXML
EFI Proteus application/vnd.proteus.magazine .mgz IANA: EFI Proteus
MIDI – Musical Instrument Digital Interface audio/midi .mid Wikipedia: MIDI
FrameMaker Interchange Format application/vnd.mif .mif IANA: FrameMaker Interchange Format
Motion JPEG 2000 video/mj2 .mj2 IANA: MJ2
Dolby Meridian Lossless Packing application/vnd.dolby.mlp .mlp IANA: Dolby Meridian Lossless Packing
Karaoke on Chipnuts Chipsets application/vnd.chipnuts.karaoke-mmd .mmd IANA: Chipnuts Karaoke
SMAF File application/vnd.smaf .mmf IANA: SMAF File
EDMICS 2000 image/vnd.fujixerox.edmics-mmr .mmr IANA: EDMICS 2000
Microsoft Money application/x-msmoney .mny Wikipedia: Microsoft Money
Metadata Object Description Schema application/mods+xml .mods RFC 6207
SGI Movie video/x-sgi-movie .movie SGI Facts
MPEG4 application/mp4 .mp4 RFC 4337
MPEG-4 Video video/mp4 .mp4 Wikipedia: MP4
MPEG-4 Audio audio/mp4 .mp4a Wikipedia: MP4A
Mophun Certificate application/vnd.mophun.certificate .mpc IANA: Mophun Certificate
MPEG Video video/mpeg .mpeg Wikipedia: MPEG
MPEG Audio audio/mpeg .mpga Wikipedia: MPGA
Apple Installer Package application/vnd.apple.installer+xml .mpkg IANA: Apple Installer
Blueice Research Multipass application/vnd.blueice.multipass .mpm IANA: Multipass
Mophun VM application/vnd.mophun.application .mpn IANA: Mophun VM
Microsoft Project application/vnd.ms-project .mpp IANA: MS PowerPoint
MiniPay application/vnd.ibm.minipay .mpy IANA: MiniPay
Mobius Management Systems – Query File application/vnd.mobius.mqy .mqy IANA: Mobius Management Systems
MARC Formats application/marc .mrc RFC 2220
MARC21 XML Schema application/marcxml+xml .mrcx RFC 6207
Media Server Control Markup Language application/mediaservercontrol+xml .mscml RFC 5022
3GPP MSEQ File application/vnd.mseq .mseq IANA: 3GPP MSEQ File
QUASS Stream Player application/vnd.epson.msf .msf IANA: QUASS Stream Player
Mesh Data Type model/mesh .msh RFC 2077
Mobius Management Systems – Script Language application/vnd.mobius.msl .msl IANA: Mobius Management Systems
Muvee Automatic Video Editing application/vnd.muvee.style .msty IANA: Muvee
Virtue MTS model/vnd.mts .mts IANA: MTS
MUsical Score Interpreted Code Invented for the ASCII designation of Notation application/vnd.musician .mus IANA: MUSICIAN
Recordare Applications application/vnd.recordare.musicxml+xml .musicxml IANA: Recordare Apps
Microsoft MediaView application/x-msmediaview .mvb Windows Help
Medical Waveform Encoding Format application/vnd.mfer .mwf IANA: Medical Waveform Encoding Format
Material Exchange Format application/mxf .mxf RFC 4539
Recordare Applications application/vnd.recordare.musicxml .mxl IANA: Recordare Apps
MXML application/xv+xml .mxml Wikipedia: MXML
Triscape Map Explorer application/vnd.triscape.mxs .mxs IANA: Triscape Map Explorer
MPEG Url video/vnd.mpegurl .mxu IANA: MPEG Url
N-Gage Game Installer application/vnd.nokia.n-gage.symbian.install .n-gage IANA: N-Gage Game Installer
Notation3 text/n3 .n3 Wikipedia: Notation3
Mathematica Notebook Player application/vnd.wolfram.player .nbp IANA: Mathematica Notebook Player
Network Common Data Form (NetCDF) application/x-netcdf .nc Wikipedia: NetCDF
Navigation Control file for XML (for ePub) application/x-dtbncx+xml .ncx Wikipedia: EPUB
N-Gage Game Data application/vnd.nokia.n-gage.data .ngdat IANA: N-Gage Game Data
neuroLanguage application/vnd.neurolanguage.nlu .nlu IANA: neuroLanguage
Enliven Viewer application/vnd.enliven .nml IANA: Enliven Viewer
NobleNet Directory application/vnd.noblenet-directory .nnd IANA: NobleNet Directory
NobleNet Sealer application/vnd.noblenet-sealer .nns IANA: NobleNet Sealer
NobleNet Web application/vnd.noblenet-web .nnw IANA: NobleNet Web
FlashPix image/vnd.net-fpx .npx IANA: FPX
Lotus Notes application/vnd.lotus-notes .nsf IANA: Lotus Notes
Fujitsu Oasys application/vnd.fujitsu.oasys2 .oa2 IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasys application/vnd.fujitsu.oasys3 .oa3 IANA: Fujitsu Oasys
Fujitsu Oasys application/vnd.fujitsu.oasys .oas IANA: Fujitsu Oasys
Microsoft Office Binder application/x-msbinder .obd Wikipedia: Microsoft Shared Tools
Office Document Architecture application/oda .oda RFC 2161
OpenDocument Database application/vnd.oasis.opendocument.database .odb IANA: OpenDocument Database
OpenDocument Chart application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc IANA: OpenDocument Chart
OpenDocument Formula application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf IANA: OpenDocument Formula
OpenDocument Formula Template application/vnd.oasis.opendocument.formula-template .odft IANA: OpenDocument Formula Template
OpenDocument Graphics application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg IANA: OpenDocument Graphics
OpenDocument Image application/vnd.oasis.opendocument.image .odi IANA: OpenDocument Image
OpenDocument Text Master application/vnd.oasis.opendocument.text-master .odm IANA: OpenDocument Text Master
OpenDocument Presentation application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp IANA: OpenDocument Presentation
OpenDocument Spreadsheet application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods IANA: OpenDocument Spreadsheet
OpenDocument Text application/vnd.oasis.opendocument.text .odt IANA: OpenDocument Text
Ogg Audio audio/ogg .oga Wikipedia: Ogg
Ogg Video video/ogg .ogv Wikipedia: Ogg
Ogg application/ogg .ogx Wikipedia: Ogg
Microsoft OneNote application/onenote .onetoc MS OneNote 2010
Open eBook Publication Structure application/oebps-package+xml .opf Wikipedia: Open eBook
Lotus Organizer application/vnd.lotus-organizer .org IANA: Lotus Organizer
Open Score Format application/vnd.yamaha.openscoreformat .osf IANA: Open Score Format
OSFPVG application/vnd.yamaha.openscoreformat.osfpvg+xml .osfpvg IANA: OSFPVG
OpenDocument Chart Template application/vnd.oasis.opendocument.chart-template .otc IANA: OpenDocument Chart Template
OpenType Font File application/x-font-otf .otf OpenType Font File
OpenDocument Graphics Template application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template .otg IANA: OpenDocument Graphics Template
Open Document Text Web application/vnd.oasis.opendocument.text-web .oth IANA: OpenDocument Text Web
OpenDocument Image Template application/vnd.oasis.opendocument.image-template .oti IANA: OpenDocument Image Template
OpenDocument Presentation Template application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template .otp IANA: OpenDocument Presentation Template
OpenDocument Spreadsheet Template application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template .ots IANA: OpenDocument Spreadsheet Template
OpenDocument Text Template application/vnd.oasis.opendocument.text-template .ott IANA: OpenDocument Text Template
Open Office Extension application/vnd.openofficeorg.extension .oxt IANA: Open Office Extension
Pascal Source File text/x-pascal .p Wikipedia: Pascal
PKCS #10 – Certification Request Standard application/pkcs10 .p10 RFC 2986
PKCS #12 – Personal Information Exchange Syntax Standard application/x-pkcs12 .p12 RFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificates) application/x-pkcs7-certificates .p7b RFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard application/pkcs7-mime .p7m RFC 2315
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard (Certificate Request Response) application/x-pkcs7-certreqresp .p7r RFC 2986
PKCS #7 – Cryptographic Message Syntax Standard application/pkcs7-signature .p7s RFC 2315
PKCS #8 – Private-Key Information Syntax Standard application/pkcs8 .p8 RFC 5208
BAS Partitur Format text/plain-bas .par Phonetik BAS
PawaaFILE application/vnd.pawaafile .paw IANA: PawaaFILE
PowerBuilder application/vnd.powerbuilder6 .pbd IANA: PowerBuilder
Portable Bitmap Format image/x-portable-bitmap .pbm Wikipedia: Netpbm Format
Portable Compiled Format application/x-font-pcf .pcf Wikipedia: Portable Compiled Format
HP Printer Command Language application/vnd.hp-pcl .pcl IANA: HP Printer Command Language
PCL 6 Enhanced (Formely PCL XL) application/vnd.hp-pclxl .pclxl IANA: HP PCL XL
CURL Applet application/vnd.curl.pcurl .pcurl IANA: CURL Applet
PCX Image image/x-pcx .pcx Wikipedia: PCX
PalmOS Data application/vnd.palm .pdb IANA: PalmOS Data
Adobe Portable Document Format application/pdf .pdf Adobe PDF
PostScript Fonts application/x-font-type1 .pfa Wikipedia: PostScript Fonts
Portable Font Resource application/font-tdpfr .pfr RFC 3073
Portable Graymap Format image/x-portable-graymap .pgm Wikipedia: Netpbm Format
Portable Game Notation (Chess Games) application/x-chess-pgn .pgn Wikipedia: Portable Game Notationb
Pretty Good Privacy – Signature application/pgp-signature .pgp RFC 2015
PICT Image image/x-pict .pic Wikipedia: PICT
Internet Public Key Infrastructure – Certificate Management Protocole application/pkixcmp .pki RFC 2585
Internet Public Key Infrastructure – Certification Path application/pkix-pkipath .pkipath RFC 2585
3rd Generation Partnership Project – Pic Large application/vnd.3gpp.pic-bw-large .plb 3GPP
Mobius Management Systems – Policy Definition Language File application/vnd.mobius.plc .plc IANA: Mobius Management Systems
PocketLearn Viewers application/vnd.pocketlearn .plf IANA: PocketLearn Viewers
Pronunciation Lexicon Specification application/pls+xml .pls RFC 4267
PosML application/vnd.ctc-posml .pml IANA: PosML
Portable Network Graphics (PNG) image/png .png RFC 2083
Portable Anymap Image image/x-portable-anymap .pnm Wikipedia: Netpbm Format
MacPorts Port System application/vnd.macports.portpkg .portpkg IANA: MacPorts Port System
Micosoft PowerPoint – Macro-Enabled Template File application/vnd.ms-powerpoint.template.macroenabled.12 .potm IANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation Template application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template .potx IANA: OOXML – Presentation Template
Microsoft PowerPoint – Add-in file application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroenabled.12 .ppam IANA: MS PowerPoint
Adobe PostScript Printer Description File Format application/vnd.cups-ppd .ppd IANA: Cups
Portable Pixmap Format image/x-portable-pixmap .ppm Wikipedia: Netpbm Format
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Slide Show File application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12 .ppsm IANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slideshow) application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow .ppsx IANA: OOXML – Presentation
Microsoft PowerPoint application/vnd.ms-powerpoint .ppt IANA: MS PowerPoint
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Presentation File application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12 .pptm IANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation .pptx IANA: OOXML – Presentation
Mobipocket application/x-mobipocket-ebook .prc Wikipedia: Mobipocket
Lotus Freelance application/vnd.lotus-freelance .pre IANA: Lotus Freelance
PICSRules application/pics-rules .prf W3C PICSRules
3rd Generation Partnership Project – Pic Small application/vnd.3gpp.pic-bw-small .psb 3GPP
Photoshop Document image/vnd.adobe.photoshop .psd Wikipedia: Photoshop Document
PSF Fonts application/x-font-linux-psf .psf PSF Fonts
Portable Symmetric Key Container application/pskc+xml .pskcxml RFC 6030
Princeton Video Image application/vnd.pvi.ptid1 .ptid IANA: Princeton Video Image
Microsoft Publisher application/x-mspublisher .pub Wikipedia: Microsoft Publisher
3rd Generation Partnership Project – Pic Var application/vnd.3gpp.pic-bw-var .pvb 3GPP
3M Post It Notes application/vnd.3m.post-it-notes .pwn IANA: 3M Post It Notes
Microsoft PlayReady Ecosystem audio/vnd.ms-playready.media.pya .pya IANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
Microsoft PlayReady Ecosystem Video video/vnd.ms-playready.media.pyv .pyv IANA: Microsoft PlayReady Ecosystem
QuickAnime Player application/vnd.epson.quickanime .qam IANA: QuickAnime Player
Open Financial Exchange application/vnd.intu.qbo .qbo IANA: Open Financial Exchange
Quicken application/vnd.intu.qfx .qfx IANA: Quicken
PubliShare Objects application/vnd.publishare-delta-tree .qps IANA: PubliShare Objects
Quicktime Video video/quicktime .qt Wikipedia: Quicktime
QuarkXpress application/vnd.quark.quarkxpress .qxd IANA: QuarkXPress
Real Audio Sound audio/x-pn-realaudio .ram Wikipedia: RealPlayer
RAR Archive application/x-rar-compressed .rar Wikipedia: RAR
CMU Image image/x-cmu-raster .ras
IP Unplugged Roaming Client application/vnd.ipunplugged.rcprofile .rcprofile IANA: IP Unplugged Roaming Client
Resource Description Framework application/rdf+xml .rdf RFC 3870
RemoteDocs R-Viewer application/vnd.data-vision.rdz .rdz IANA: Data-Vision
BusinessObjects application/vnd.businessobjects .rep IANA: BusinessObjects
Digital Talking Book – Resource File application/x-dtbresource+xml .res Digital Talking Book
Silicon Graphics RGB Bitmap image/x-rgb .rgb RGB Image Format
IMS Networks application/reginfo+xml .rif
Hit’n’Mix audio/vnd.rip .rip IANA: Hit’n’Mix
XML Resource Lists application/resource-lists+xml .rl RFC 4826
EDMICS 2000 image/vnd.fujixerox.edmics-rlc .rlc IANA: EDMICS 2000
XML Resource Lists Diff application/resource-lists-diff+xml .rld RFC 4826
RealMedia application/vnd.rn-realmedia .rm
Real Audio Sound audio/x-pn-realaudio-plugin .rmp Wikipedia: RealPlayer
Mobile Information Device Profile application/vnd.jcp.javame.midlet-rms .rms IANA: Mobile Information Device Profile
Relax NG Compact Syntax application/relax-ng-compact-syntax .rnc Relax NG
RetroPlatform Player application/vnd.cloanto.rp9 .rp9 IANA: RetroPlatform Player
Nokia Radio Application – Preset application/vnd.nokia.radio-presets .rpss IANA: Nokia Radio Application
Nokia Radio Application – Preset application/vnd.nokia.radio-preset .rpst IANA: Nokia Radio Application
SPARQL – Query application/sparql-query .rq W3C SPARQL
XML Resource Lists application/rls-services+xml .rs RFC 4826
Really Simple Discovery application/rsd+xml .rsd Wikipedia: Really Simple Discovery
RSS – Really Simple Syndication application/rss+xml .rss, .xml Wikipedia: RSS
Rich Text Format application/rtf .rtf Wikipedia: Rich Text Format
Rich Text Format (RTF) text/richtext .rtx Wikipedia: Rich Text Format
Assembler Source File text/x-asm .s Wikipedia: Assembly
SMAF Audio application/vnd.yamaha.smaf-audio .saf IANA: SMAF Audio
Systems Biology Markup Language application/sbml+xml .sbml RFC 3823
IBM Electronic Media Management System – Secure Container application/vnd.ibm.secure-container .sc IANA: EMMS
Microsoft Schedule+ application/x-msschedule .scd Wikipedia: Microsoft Schedule Plus
Lotus Screencam application/vnd.lotus-screencam .scm IANA: Lotus Screencam
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Request application/scvp-cv-request .scq RFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Response application/scvp-cv-response .scs RFC 5055
Curl – Source Code text/vnd.curl.scurl .scurl Curl Source Code
StarOffice – Draw application/vnd.stardivision.draw .sda
StarOffice – Calc application/vnd.stardivision.calc .sdc
StarOffice – Impress application/vnd.stardivision.impress .sdd
SudokuMagic application/vnd.solent.sdkm+xml .sdkm IANA: SudokuMagic
Session Description Protocol application/sdp .sdp RFC 2327
StarOffice – Writer application/vnd.stardivision.writer .sdw
SeeMail application/vnd.seemail .see IANA: SeeMail
Digital Siesmograph Networks – SEED Datafiles application/vnd.fdsn.seed .seed IANA: SEED
Secured eMail application/vnd.sema .sema IANA: Secured eMail
Secured eMail application/vnd.semd .semd IANA: Secured eMail
Secured eMail application/vnd.semf .semf IANA: Secured eMail
Java Serialized Object application/java-serialized-object .ser Java Serialization API
Secure Electronic Transaction – Payment application/set-payment-initiation .setpay IANA: SET Payment
Secure Electronic Transaction – Registration application/set-registration-initiation .setreg IANA: SET Registration
Hydrostatix Master Suite application/vnd.hydrostatix.sof-data .sfd-hdstx IANA: Hydrostatix Master Suite
TIBCO Spotfire application/vnd.spotfire.sfs .sfs IANA: TIBCO Spotfire
StarOffice – Writer (Global) application/vnd.stardivision.writer-global .sgl
Standard Generalized Markup Language (SGML) text/sgml .sgml Wikipedia: SGML
Bourne Shell Script application/x-sh .sh Wikipedia: Bourne Shell
Shell Archive application/x-shar .shar Wikipedia: Shell Archie
S Hexdump Format application/shf+xml .shf RFC 4194
Symbian Install Package application/vnd.symbian.install .sis IANA: Symbian Install
Stuffit Archive application/x-stuffit .sit Wikipedia: Stuffit
Stuffit Archive application/x-stuffitx .sitx Wikipedia: Stuffit
SSEYO Koan Play File application/vnd.koan .skp IANA: SSEYO Koan Play File
Microsoft PowerPoint – Macro-Enabled Open XML Slide application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroenabled.12 .sldm IANA: MS PowerPoint
Microsoft Office – OOXML – Presentation (Slide) application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide .sldx IANA: OOXML – Presentation
SimpleAnimeLite Player application/vnd.epson.salt .slt IANA: SimpleAnimeLite Player
StepMania application/vnd.stepmania.stepchart .sm IANA: StepMania
StarOffice – Math application/vnd.stardivision.math .smf
Synchronized Multimedia Integration Language application/smil+xml .smi RFC 4536
Server Normal Format application/x-font-snf .snf Wikipedia: Server Normal Format
SMAF Phrase application/vnd.yamaha.smaf-phrase .spf IANA: SMAF Phrase
FutureSplash Animator application/x-futuresplash .spl Wikipedia: FutureSplash Animator
In3D – 3DML text/vnd.in3d.spot .spot IANA: In3D
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Response application/scvp-vp-response .spp RFC 5055
Server-Based Certificate Validation Protocol – Validation Policies – Request application/scvp-vp-request .spq RFC 5055
WAIS Source application/x-wais-source .src YoLinux
Search/Retrieve via URL Response Format application/sru+xml .sru RFC 6207
SPARQL – Results application/sparql-results+xml .srx W3C SPARQL
Kodak Storyshare application/vnd.kodak-descriptor .sse IANA: Kodak Storyshare
QUASS Stream Player application/vnd.epson.ssf .ssf IANA: QUASS Stream Player
Speech Synthesis Markup Language application/ssml+xml .ssml W3C Speech Synthesis
SailingTracker application/vnd.sailingtracker.track .st IANA: SailingTracker
OpenOffice – Calc Template (Spreadsheet) application/vnd.sun.xml.calc.template .stc Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw Template (Graphics) application/vnd.sun.xml.draw.template .std Wikipedia: OpenOffice
Worldtalk application/vnd.wt.stf .stf IANA: Worldtalk
OpenOffice – Impress Template (Presentation) application/vnd.sun.xml.impress.template .sti Wikipedia: OpenOffice
Hyperstudio application/hyperstudio .stk IANA – Hyperstudio
Microsoft Trust UI Provider – Certificate Trust Link application/vnd.ms-pki.stl .stl IANA: MS Trust UI Provider
Proprietary P&G Standard Reporting System application/vnd.pg.format .str IANA: Proprietary P&G Standard Reporting System
OpenOffice – Writer Template (Text – HTML) application/vnd.sun.xml.writer.template .stw Wikipedia: OpenOffice
Close Captioning – Subtitle image/vnd.dvb.subtitle .sub Wikipedia: Closed Captioning
ScheduleUs application/vnd.sus-calendar .sus IANA: ScheduleUs
System V Release 4 CPIO Archive application/x-sv4cpio .sv4cpio Wikipedia: pax
System V Release 4 CPIO Checksum Data application/x-sv4crc .sv4crc Wikipedia: pax
Digital Video Broadcasting application/vnd.dvb.service .svc IANA: Digital Video Broadcasting
SourceView Document application/vnd.svd .svd IANA: SourceView Document
Scalable Vector Graphics (SVG) image/svg+xml .svg Wikipedia: SVG
Adobe Flash application/x-shockwave-flash .swf Wikipedia: Adobe Flash
Arista Networks Software Image application/vnd.aristanetworks.swi .swi IANA: Arista Networks Software Image
OpenOffice – Calc (Spreadsheet) application/vnd.sun.xml.calc .sxc Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Draw (Graphics) application/vnd.sun.xml.draw .sxd Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML) application/vnd.sun.xml.writer.global .sxg Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Impress (Presentation) application/vnd.sun.xml.impress .sxi Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Math (Formula) application/vnd.sun.xml.math .sxm Wikipedia: OpenOffice
OpenOffice – Writer (Text – HTML) application/vnd.sun.xml.writer .sxw Wikipedia: OpenOffice
troff text/troff .t Wikipedia: troff
Tao Intent application/vnd.tao.intent-module-archive .tao IANA: Tao Intent
Tar File (Tape Archive) application/x-tar .tar Wikipedia: Tar
3rd Generation Partnership Project – Transaction Capabilities Application Part application/vnd.3gpp2.tcap .tcap 3GPP
Tcl Script application/x-tcl .tcl Wikipedia: Tcl
SMART Technologies Apps application/vnd.smart.teacher .teacher IANA: SMART Technologies Apps
Text Encoding and Interchange application/tei+xml .tei RFC 6129
TeX application/x-tex .tex Wikipedia: TeX
GNU Texinfo Document application/x-texinfo .texinfo Wikipedia: Texinfo
Sharing Transaction Fraud Data application/thraud+xml .tfi RFC 5941
TeX Font Metric application/x-tex-tfm .tfm Wikipedia: TeX Font Metric
Microsoft Office System Release Theme application/vnd.ms-officetheme .thmx IANA: MS Office System Release Theme
Tagged Image File Format image/tiff .tiff Wikipedia: TIFF
MobileTV application/vnd.tmobile-livetv .tmo IANA: MobileTV
BitTorrent application/x-bittorrent .torrent Wikipedia: BitTorrent
Groove – Tool Template application/vnd.groove-tool-template .tpl IANA: Groove
TRI Systems Config application/vnd.trid.tpt .tpt IANA: TRI Systems
True BASIC application/vnd.trueapp .tra IANA: True BASIC
Microsoft Windows Terminal Services application/x-msterminal .trm Wikipedia: Terminal Server
Time Stamped Data Envelope application/timestamped-data .tsd RFC 5955
Tab Seperated Values text/tab-separated-values .tsv Wikipedia: TSV
TrueType Font application/x-font-ttf .ttf Wikipedia: TrueType
Turtle (Terse RDF Triple Language) text/turtle .ttl Wikipedia: Turtle
SimTech MindMapper application/vnd.simtech-mindmapper .twd IANA: SimTech MindMapper
Genomatix Tuxedo Framework application/vnd.genomatix.tuxedo .txd IANA: Genomatix Tuxedo Framework
Mobius Management Systems – Topic Index File application/vnd.mobius.txf .txf IANA: Mobius Management Systems
Text File text/plain .txt Wikipedia: Text File
Universal Forms Description Language application/vnd.ufdl .ufd IANA: Universal Forms Description Language
UMAJIN application/vnd.umajin .umj IANA: UMAJIN
Unity 3d application/vnd.unity .unityweb IANA: Unity 3d
Unique Object Markup Language application/vnd.uoml+xml .uoml IANA: UOML
URI Resolution Services text/uri-list .uri RFC 2483
Ustar (Uniform Standard Tape Archive) application/x-ustar .ustar Wikipedia: Ustar
User Interface Quartz – Theme (Symbian) application/vnd.uiq.theme .utz IANA: User Interface Quartz
UUEncode text/x-uuencode .uu Wikipedia: UUEncode
DECE Audio audio/vnd.dece.audio .uva IANA: Dece Audio
DECE High Definition Video video/vnd.dece.hd .uvh IANA: DECE HD Video
DECE Graphic image/vnd.dece.graphic .uvi IANA: DECE Graphic
DECE Mobile Video video/vnd.dece.mobile .uvm IANA: DECE Mobile Video
DECE PD Video video/vnd.dece.pd .uvp IANA: DECE PD Video
DECE SD Video video/vnd.dece.sd .uvs IANA: DECE SD Video
DECE MP4 video/vnd.uvvu.mp4 .uvu IANA: DECE MP4
DECE Video video/vnd.dece.video .uvv IANA: DECE Video
Video CD application/x-cdlink .vcd Wikipedia: Video CD
vCard text/x-vcard .vcf Wikipedia: vCard
Groove – Vcard application/vnd.groove-vcard .vcg IANA: Groove
vCalendar text/x-vcalendar .vcs Wikipedia: vCalendar
VirtualCatalog application/vnd.vcx .vcx IANA: VirtualCatalog
Visionary application/vnd.visionary .vis IANA: Visionary
Vivo video/vnd.vivo .viv IANA: Vivo
Microsoft Visio application/vnd.visio .vsd IANA: Visio
Viewport+ application/vnd.vsf .vsf IANA: Viewport+
Virtue VTU model/vnd.vtu .vtu IANA: VTU
VoiceXML application/voicexml+xml .vxml RFC 4267
Doom Video Game application/x-doom .wad Wikipedia: Doom WAD
Waveform Audio File Format (WAV) audio/x-wav .wav Wikipedia: WAV
Microsoft Windows Media Audio Redirector audio/x-ms-wax .wax Windows Media Metafiles
WAP Bitamp (WBMP) image/vnd.wap.wbmp .wbmp IANA: WBMP
Critical Tools – PERT Chart EXPERT application/vnd.criticaltools.wbs+xml .wbs IANA: Critical Tools
WAP Binary XML (WBXML) application/vnd.wap.wbxml .wbxml IANA: WBXML
Open Web Media Project – Audio audio/webm .weba WebM Project
Open Web Media Project – Video video/webm .webm WebM Project
WebP Image image/webp .webp Wikipedia: WebP
Qualcomm’s Plaza Mobile Internet application/vnd.pmi.widget .wg IANA: Qualcomm’s Plaza Mobile Internet
Widget Packaging and XML Configuration application/widget .wgt W3C Widget Packaging and XML Configuration
Microsoft Windows Media video/x-ms-wm .wm Wikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Audio audio/x-ms-wma .wma Wikipedia: Windows Media Audio
Microsoft Windows Media Player Download Package application/x-ms-wmd .wmd Wikipedia: Windows Media Player
Microsoft Windows Metafile application/x-msmetafile .wmf Wikipedia: Windows Metafile
Wireless Markup Language (WML) text/vnd.wap.wml .wml Wikipedia: WML
Compiled Wireless Markup Language (WMLC) application/vnd.wap.wmlc .wmlc IANA: WMLC
Wireless Markup Language Script (WMLScript) text/vnd.wap.wmlscript .wmls Wikipedia: WMLScript
WMLScript application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc IANA: WMLScript
Microsoft Windows Media Video video/x-ms-wmv .wmv Wikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Audio/Video Playlist video/x-ms-wmx .wmx Wikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
Microsoft Windows Media Player Skin Package application/x-ms-wmz .wmz Wikipedia: Windows Media Player
Web Open Font Format application/x-font-woff .woff Wikipedia: Web Open Font Format
Wordperfect application/vnd.wordperfect .wpd IANA: Wordperfect
Microsoft Windows Media Player Playlist application/vnd.ms-wpl .wpl IANA: MS Windows Media Player Playlist
Microsoft Works application/vnd.ms-works .wps IANA: MS Works
SundaHus WQ application/vnd.wqd .wqd IANA: SundaHus WQ
Microsoft Wordpad application/x-mswrite .wri Wikipedia: Wordpad
Virtual Reality Modeling Language model/vrml .wrl Wikipedia: VRML
WSDL – Web Services Description Language application/wsdl+xml .wsdl W3C Web Service Description Language
Web Services Policy application/wspolicy+xml .wspolicy W3C Web Services Policy
WebTurbo application/vnd.webturbo .wtb IANA: WebTurbo
Microsoft Windows Media Video Playlist video/x-ms-wvx .wvx Wikipedia: Advanced Systems Format (ASF)
3D Crossword Plugin application/vnd.hzn-3d-crossword .x3d IANA: 3D Crossword Plugin
Microsoft Silverlight application/x-silverlight-app .xap Wikipedia: Silverlight
CorelXARA application/vnd.xara .xar IANA: CorelXARA
Microsoft XAML Browser Application application/x-ms-xbap .xbap Wikipedia: XAML Browser
Fujitsu – Xerox DocuWorks Binder application/vnd.fujixerox.docuworks.binder .xbd IANA: Docuworks Binder
X BitMap image/x-xbitmap .xbm Wikipedia: X BitMap
XML Configuration Access Protocol – XCAP Diff application/xcap-diff+xml .xdf Wikipedia: XCAP
SyncML – Device Management application/vnd.syncml.dm+xml .xdm IANA: SyncML
Adobe XML Data Package application/vnd.adobe.xdp+xml .xdp Wikipedia: XML Data Package
Data Structure for the Security Suitability of Cryptographic Algorithms application/dssc+xml .xdssc RFC 5698
Fujitsu – Xerox DocuWorks application/vnd.fujixerox.docuworks .xdw IANA: Docuworks
XML Encryption Syntax and Processing application/xenc+xml .xenc W3C XML Encryption Syntax and Processing
XML Patch Framework application/patch-ops-error+xml .xer RFC 5261
Adobe XML Forms Data Format application/vnd.adobe.xfdf .xfdf Wikipedia: XML Portable Document Format
Extensible Forms Description Language application/vnd.xfdl .xfdl IANA: Extensible Forms Description Language
XHTML – The Extensible HyperText Markup Language application/xhtml+xml .xhtml W3C XHTML
eXtended Image File Format (XIFF) image/vnd.xiff .xif IANA: XIFF
Microsoft Excel – Add-In File application/vnd.ms-excel.addin.macroenabled.12 .xlam IANA: MS Excel
Microsoft Excel application/vnd.ms-excel .xls IANA: MS Excel
Microsoft Excel – Binary Workbook application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 .xlsb IANA: MS Excel
Microsoft Excel – Macro-Enabled Workbook application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12 .xlsm IANA: MS Excel
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheet application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xlsx IANA: OOXML – Spreadsheet
Microsoft Excel – Macro-Enabled Template File application/vnd.ms-excel.template.macroenabled.12 .xltm IANA: MS Excel
Microsoft Office – OOXML – Spreadsheet Teplate application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template .xltx IANA: OOXML – Spreadsheet Template
XML – Extensible Markup Language application/xml .xml W3C XML
Sugar Linux Application Bundle application/vnd.olpc-sugar .xo IANA: Sugar Linux App Bundle
XML-Binary Optimized Packaging application/xop+xml .xop W3C XOP
XPInstall – Mozilla application/x-xpinstall .xpi Wikipedia: XPI
X PixMap image/x-xpixmap .xpm Wikipedia: X PixMap
Express by Infoseek application/vnd.is-xpr .xpr IANA: Express by Infoseek
Microsoft XML Paper Specification application/vnd.ms-xpsdocument .xps IANA: MS XML Paper Specification
Intercon FormNet application/vnd.intercon.formnet .xpw IANA: Intercon FormNet
XML Transformations application/xslt+xml .xslt W3C XSLT
SyncML application/vnd.syncml+xml .xsm IANA: SyncML
XSPF – XML Shareable Playlist Format application/xspf+xml .xspf XML Shareable Playlist Format
XUL – XML User Interface Language application/vnd.mozilla.xul+xml .xul IANA: XUL
X Window Dump image/x-xwindowdump .xwd Wikipedia: X Window Dump
XYZ File Format chemical/x-xyz .xyz Wikipedia: XYZ File Format
YAML Ain’t Markup Language / Yet Another Markup Language text/yaml .yaml YAML: YAML Ain’t Markup Language
YANG Data Modeling Language application/yang .yang Wikipedia: YANG
YIN (YANG – XML) application/yin+xml .yin Wikipedia: YANG
Zzazz Deck application/vnd.zzazz.deck+xml .zaz IANA: Zzazz
Zip Archive application/zip .zip Wikipedia: Zip
Z.U.L. Geometry application/vnd.zul .zir IANA: Z.U.L.
ZVUE Media Manager application/vnd.handheld-entertainment+xml .zmm IANA: ZVUE Media Manager
Andrew Toolkit application/andrew-inset N/A IANA – Andrew Inset

خوب حال برای افزودن هر فرمت باید تغییراتی رو در فایل فانکشن قالب وردپرس خودتون اعمال کنید البته می تونید یک افزونه اختصاصی طراحی کنید که قبلا آموزشش در سایت قرار داده شده. حالا برای آپلود فایل در وردپرس با هر یک از این فرمت ها باید به این صورت عمل کنیم به عنوان مثال من می خوام فایل psd آپلود کنم در این صورت کد زیر را به فایل functions.php اضافه می کنیم . توجه داشته باشید قبل از هر گونه تغییر نسخه پشتیبان هم داشته باشید .

1
2
3
4
5
function mrwordpress($mime_types){
    $mime_types['psd'] = 'image/vnd.adobe.photoshop'; //Adding photoshop files
    return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'mrwordpress', 1, 1);

بخش مربوط به mime_types[‘psd’] فرمت فایل رو مشخص می کنه و image/vnd.adobe.photoshop داخل جدول نوع زسانه اینترنت می باشد  //Adding photoshop هم توضیح اضافه می باشد. حالا اگه بخوایم یه فرمت دیگه اضافه کنیم دیگه نیازی نیست کل این کد رو تکرار کنیم فقط خط مربوط به معرفی فایل مجددا تکرارمیشه حالا می خوام در وردپرس فایل exe  و svg هم آپلود کنم به کدها دقت کنید

1
2
3
4
5
6
7
function mrwordpress($mime_types){
    $mime_types['svg'] = 'image/svg+xml'; //Adding svg extension
    $mime_types['psd'] = 'image/vnd.adobe.photoshop'; //Adding photoshop files
    $mime_types['exe'] = 'application/x-msdownload'; //Adding <code class="php string">x-msdownload</code> exe files
    return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'mrwordpress', 1, 1);

دقت داشته باشید برای هر فرمت در جدول بالا بخش نوع فرمت رسانه ای هم تعریف شده که باید برای معرفی در بخش مورد نظرش بنویسید مثل این سه نمونه که مثال زده شد.

به راحتی در وردپرس فایل آپلود کنید و فرمت های دلخواه را اضافه کنید.

تیم آقای وردپرس

تیم تولید محتوا و پشتیبانی سایت آقای وردپرس

دیدگاهتان را بنویسید